Stipendier

SÅ ANSÖKER MAN


Stiftelsen utdelar stipendier och bidrag på eget initiativ men framförallt efter ansökan.


Ansökan gör på stiftelsen ansökningsformulär.

Det som skall finnas med i ansökan:


• Vad Du/Ni söker för.

• Budget eller ekonomisk plan för det som ansökan avser.

• När behövs bidraget?

• Hur ska projektet redovisas?

• Vilka eventuella andra har ni sökt bidrag från?


Ansökningarna ska vara inne senast 15 mars för att behandlas i stiftelsens styrelse omkring mitten av april samma år.


Posta din ansökan underskriven till:

Stiftelsen Barn och Miljö

c/o Lotten och Elisabeth Nordlunds stiftelse

Hälsingegatan 61, 4 tr.
113 66 StockholmAnsökan kan sändas via e-post om den är underskriven och inskannad.

E-post till stiftelsen: info@barnochmiljo.se