VÄLKOMMEN


VälkommenVår förhoppning är att allt fler människor inser att varje individ kan göra små men viktiga insatser för att även nästa generation ska få ett bra liv.


Ju tidigare de unga förstår vad både den yttre och inre miljön betyder för deras egen och andras framtid, desto starkare blir det förankrat och självklart.


Stiftelsen ändamål är att främja vetenskaplig undervisning och forskning inom miljöområdet. Stiftelsen ska främja spridandet av kunskap om och förståelse för miljöfrågorna. Det gäller särskilt till barn- och ungdoms yttre och inre miljö.

Stiftelsen skall verka för sitt ändamål genom att ge anslag till enskilda personer, forskningsgrupper, institutioner, och liknande, med speciell inriktning på barn och ungdom.