Stipendier

Stiftelsen Barn och Miljö

SÅ ANSÖKER MAN

 

Stiftelsen utdelar stipendier och bidrag på eget initiativ men framförallt efter ansökan.

 

Ansökan gör på stiftelsen ansökningsformulär.

Det som skall finnas med i ansökan:

 

• Vad Du/Ni söker för.

• Budget eller ekonomisk plan för det som ansökan avser.

• När behövs bidraget?

• Hur ska projektet redovisas?

• Vilka eventuella andra har ni sökt bidrag från?

 

Ansökningarna ska vara inne senast 15 mars för att behandlas i stiftelsens styrelse omkring mitten av april samma år.

 

Posta din ansökan underskriven till:

Stiftelsen Barn och Miljö

Fågelkärrsvägen 18

122 32 Enskede

Ansökan kan sändas via e-post om den är underskriven och inskannad.

E-post till stiftelsen: info@barnochmiljo.se

 

Stiftelsen Barn och Miljö

Fågelkärrsvägen 18, 122 32 Enskede

E-post: info@barnochmiljo.se tele 070 674 08 14