Historik

Stiftelsen Barn och Miljö

HISTORIK

Stiftelsen bildades 1992 av Anni-Frid Lyngstads. Anni-Frids intentioner med stiftelsen var att påverka barn och ungdomar till en större miljömedvetenhet, både deras inre och yttre miljö.

 

Stiftelsen har exempelvis givit bidrag till olika projekt inom läger- och koloniverksamhet, scoutrörelsen, skolelevers tekniska experiment och konstruktioner inom miljö, skolresor som bedömts betydelsefull för elevernas utveckling framför allt i miljöfrågor och 4H

 

Stiftelsen Barn och Miljö

Fågelkärrsvägen 18, 122 32 Enskede

E-post: info@barnochmiljo.se tele 070 674 08 14